Bemutatkozunk: Biróné Balog Vilma, szakpszichológus

Biróné Balog Vilma, szakpszichológus

Foglalkozom olyan gyermek-, fiatal és felnőttkorú emberekkel, akik úgy gondolják, hogy életük egy-egy szakaszában felmerülő nehézségeiket szakszerű segítséggel könnyebben tudják megoldani. A tünetek megbeszélését diagnosztikai folyamat követi, majd előre egyeztetve különböző terápiás ellátásokat alkalmazok:

Pszichológiai tanácsadást életvezetési elakadásban egyéni, pár, vagy család konzultációban vezetek. A tanácsadás alatt közösen keressük a leghatékonyabb, legalkalmasabb megoldásokat, hogy a kapcsolati konfliktusokat minden résztvevő számára elfogadható módon rendezhessék.

Szülő konzultációban nevelési tanácsadás keretében a nevelési problémákat, a tehetséggel kapcsolatos kérdéseket beszéljük meg.

Gyermekek pszichológiai képességvizsgálatát (iskolaérettségi előszűrést is) akkor érdemes kérni, ha a szülő szeretné  objektíves látni gyermeke képességeit.

Kisebb gyermekek terápiájában a játék, a szimbólumok segítségével tudunk kommunikálni és a gyermek tünetei mögött húzódó okokat felismerni, megérteni és feldolgoztatni.
Nagyobbaknál az élmények megosztása és feldolgozása közelít a felnőttekéhez, a rogersi terápiás beszélgetés során.

Pszichoterápiában a segítséget kérő emberben a speciális kommunikáció és terápiás kapcsolat kialakításának hatására meg tud változni a szemléletmódja, érzelmeit, kapcsolatait, az élethelyzetekben megküzdési stratégiáit tudatosabban éli meg.

PTSD (poszttraumás stressz szindróma) fennállása esetén a legelfogadottabb kezelési módszert, az EMDR-t alkalmazom. Ebben a terápiában a szemmozgások hatására – az alvás
REM-fázisához hasonló folyamat eredményeként – a tudatos felszín alá süllyedt emlékek újra szabaddá, ezáltal feldolgozhatóvá válnak.

Krízisintervencióban az akut állapot oldásával a szervezettebben tovább vihető életet segítem, melyben a segítséget kérő belső erőforrásait, és a krízis oldását elősegítő külső
kapcsolatait is bevonom.

A relaxációs terápiát különböző tünetek esetén alkalmazok. Ellazult állapotban többféle belső képi megjelenítéssel és e képekkel – szimbólumokként – közösen dolgozunk.

Autogén tréning relaxációs technikával a testünk élettani folyamatainak önszabályzását, indulatszabályozását, immunrendszerének erősítését tudja megtanulni segítségemmel már kicsi életkortól kezdve.

Elérhetőség:  0630 226 01 08

Biróné Balog Vilma, szakpszichológus